HRPeak

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynakları yönetimi kavramı; işe alım, özlük hakları, bordoların hazırlanması, işten çıkarma, emeklilik gibi alanlara bakan insan kaynakları zamanla gelişen ve değişen görev tanımı, biçimi ile personel departmanı olmaktan çıkarak günümüzdeki anlamını kazanmıştır. Bu değişim süreci hem kurumların insan kaynaklarının öneminin farkına varması hem de teknolojik gelişmenin bu alanı da etkisi altına alması ile başlamıştır.

Önceleri, operasyonel destek birimi olan insan kaynakları, yukarıda bahsedilen görevlerin yanı sıra alınan yönetim kararlarının en iyi biçimde sonuçlanması için diğer birimlere destek vermek, kararların mevcut insan kaynağı ile gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğini değerlendirmek, tavsiyelerde bulunmak gibi konularla da ilgilenmiştir.

İK Yönetiminin Yeni Yeri: Stratejik Ortak

Operasyonel destek birimi olarak tanımlanan insan kaynakları, kurumların yüksek performans ve motivasyona sahip yetenekli çalışan talebi ile kurum stratejilerinin hayata geçirilmesi için gerekli alt yapıyı sağlayan, performans yönetimi ve kariyer planlaması yapan, alınan kararların hiyerarşik yapı içinde doğru uygulanmasını ve bu kapsamda doğru çalışanı temin eden "stratejik ortak" adıyla yeni yerini almıştır.

Yeteneği Yönetir

Yeni adı ve görev tanımı ile insan kaynakları yönetimi, kurumların ihtiyaç duyduğu başarılı operasyonlar için gerekli bilgiyi, ilgili araçları, eğitimi, idari hizmetleri, koçluğu, hukuki ve yönetim danışmanlığını, yetenek yönetimi gözetimini sağlar.

Kurum Kültüründen Sorumludur

İnsan kaynakları yönetimi, kurum kültürünü meydana getiren organizasyon gelişiminden sorumludur. İK ekipleri, pozisyonlar için uygun yetenekleri kazanmak ve iş sürecinde yetenekleri doğru yönlendirerek iş veren markasını desteklemekle yükümlüdür.

İletişim / Online Demo

ADRES
İstanbul Merkez Ofis

Emaar Square Heights
32nd Floor, Nr: 3201
İstanbul / Türkiye

Hollanda Ofis

Laan op Zuid 392
3071 AA
Rotterdam / Hollanda

Kanada Ofis

3 Valleybrook Drive. Kitchener. ON
N2A 0K1
Ontario/ Kanada

Almanya Ofis

Pohlmanstr.3 50735
Köln/ Almanya

BİZİ ARAYIN

Türkiye: +90 216 519 22 22

Hollanda: +31 10 480 81 84

Almanya: +49 1516 594 5660